ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុន Guangxi Precision Trading Co., Ltd.

អាស័យដ្ឋានក្រុមហ៊ុន៖No.2 Jinlong Road, Nanning GX, China
រោងចក្រអាស័យដ្ឋាន:Hi-Tech Industrial Park, Wenzhou, ZJ, ប្រទេសចិន

អ៊ីមែល៖ gxprelectric@outlook.com

ទូរស័ព្ទលេខ ០១៖ +86 771-3800195
ទូរស័ព្ទ០២: +86 771-3800192

គេហទំព័រ៖ www.gxprelectric.com/www.gxprelectrical.com
ហាង Alibaba៖ https://pss.en.alibaba.com